Monday, April 06, 2009

Sultan-Sultan Kerajaan Osmaniyyah
1. Sultan Osman (Osman Bey / Osman Gazi)
Bapa: Ertuğrul Gazi
Ibu: Halime Hatun
Tarikh / Tempat Lahir: Söğüt (1258M / 656 H.)
Tarikh / Tempat Meninggal: Bursa (1326M / 726H.)
Tempoh Pemerintahan: 1299 - 1326 (27 tahun)2. Sultan Orhan (Orhan Gazi)
Bapa: Osman Gazi
Ibu: Mal Hatun
Tarikh Lahir: (680 H. / 1281 M.)
Tarikh Meninggal: (761 H. / 1360 M.)
Tempoh Pemerintahan : 1326 - 1359 (33 tahun)3. Sultan Murad I (I. Murad Hüdavendigar)
Bapa: Orhan Gazi
Ibu: Nilüfer Hatun
Tarikh Lahir: 1326 M.
Tarikh Meninggal: 1389 M.
Tempoh Pemerintahan: 1359 - 1389 (30 tahun)4. Sultan Bayazid I (Yıldırım Bayezid)
Bapa: Sultan I. Murad
Ibu: Gülçiçek Hatun
Tarikh Lahir: 1360 M.
Tarikh Meninggal: 1403 M.
Tempoh Pemerintahan: 1389-1403 (13 tahun)5. Sultan Muhammad I (I. Mehmed Çelebi)
Bapa: Sultan Yıldırım Bayezid
Ibu: Devlet Hatun
Tarikh Lahir: 1389 M.
Tarikh Meninggal: 26 Mei 1421 M.
Tempoh Pemerintahan: 1413 - 1421 (8 tahun)6. Sultan Murad II
Bapa: Celebi Sultan Mehmed
Ibu: Dulkadiroglu Emine Hatun
Tarikh Lahir: 1402 M.
Tarikh Meninggal: 3 Februari 1451 M.
Tempoh Pemerintahan: 1421 - 1451 (30 tahun)7. Sultan Muhammad II (Fatih Sultan Mehmed)
Bapa: Sultan II. Murad
Ibu: Hüma Hatun
Tarikh Lahir: 29 Mac 1432 M.
Tarikh Meninggal: 3 Mei 1481 M.
Tempoh Pemerintahan: 1451 - 1481 (30 tahun)8. Sultan Bayazid II
Bapa: Fatih Sultan Mehmed
Ibu: Gülbahar Hatun
Tarikh Lahir: 3 Disember 1447 M.
Tarikh Meninggal: 26 Mei 1512 M.
Tempoh Pemerintahan: 1481 - 1512 (31 tahun)9. Sultan Salim I (Yavuz Sultan Selim)
Bapa: Sultan II. Bayezid
Ibu: Ayse Hatun
Tarikh Lahir: 10 Oktober 1470 M.
Tarikh Meninggal: 22 September 1520 M.
Tempoh Pemerintahan: 1512 - 1520 (8 tahun)10. Sultan Sulaiman I (Kanuni Sultan Süleyman)
Bapa: Yavuz Sultan Selim
Ibu: Hafsa Sultan
Tarikh Lahir: 27 April 1495 M.
Tarikh Meninggal: 7 September 1566 M.
Tempoh Pemerintahan: 1520 - 1566 (46 tahun)11. Sultan Salim II (Sarı Selim)
Bapa: Kanuni Sultan Süleyman
Ibu: Hürrem Sultan
Tarikh Lahir: 28 Mei 1524 M.
Tarikh Meninggal: 15 Disember 1574 M.
Tempoh Pemerintahan: 1566 - 1574 (8 tahun)12. Sultan Murad III
Bapa: Sultan II. Selim
Ibu: Hasekisi Nur-Banu Sultan
Tarikh Lahir: 4 Julai 1546 M.
Tarikh Meninggal: 16 Januari 1595 M.
Tempoh Pemerintahan: 1574 - 1595 (21tahun)13. Sultan Muhammad III (III. Mehmed)
Bapa: Sultan III. Murad
Ibu: Safiye Sultan
Tarikh Lahir: 26 Mei 1566 M.
Tarikh Meninggal: 21 Disember 1603 M.
Tempoh Pemerintahan: 1595 - 1603 (8 tahun)14. Sultan Ahmad I (I. Ahmed)
Bapa: Sultan III. Mehmed
Ibu: Handan Sultan
Tarikh Lahir: 18 April 1590 M.
Tarikh Meninggal: 22 November 1617 M.
Tempoh Pemerintahan: 1603 - 1617 (14 tahun)15. Sultan Mustafa I
Bapa: Sultan III. Murad
Ibu: Handan Sultan
Tarikh Lahir: 1592 M.
Tarikh Meninggal: 20 Januari 1639 M.
Tempoh Pemerintahan: 1617 - 1623 (5 tahun)16. Sultan Osman II (Genc Osman)
Bapa: Sultan I. Ahmed
Ibu: Hasekisi Hatice Mahfiruze Sultan
Tarikh Lahir: 3 November 1604 M.
Tarikh Meninggal: 10 Mei 1622 M.
Tempoh Pemerintahan: 1617 - 1622 (5 tahun)17. Sultan Murad IV
Bapa: Sultan I. Ahmed
Ibu: Mah-peyker (Kösem) Sultan
Tarikh Lahir: 27 Julai 1612 M.
Tarikh Meninggal: 9 Februari1640 M.
Tempoh Pemerintahan: 1623 - 1640 (17 tahun)18. Sultan İbrahim I
Bapa: Sultan I. Ahmed
Ibu: Mahpeyker (Kösem) Sultan
Tarikh Lahir: 5 November 1616 M.
Tarikh Meninggal: 18 Ogos 1648 M.
Tempoh Pemerintahan: 1640 - 1648 (8 tahun)19. Sultan Muhammad IV (IV. Mehmed Avcı)
Bapa: Sultan I. Ibrahim
Ibu: Turhan Hatice Sultan
Tarikh Lahir: 2 Januari 1642 M.
Tarikh Meninggal: 6 Januari 1693 M.
Tempoh Pemerintahan: 1648 - 1687 (39 tahun)20. Sultan Sulaiman II (II. Süleyman)
Bapa: Sultan I. Ibrahim
Ibu: Hasekisi Saliha Dil-asub Valide Sultan
Tarikh Lahir: 15 April 1642 M.
Tarikh Meninggal: 22 Jun 1691 MM.
Tempoh Pemerintahan: 1687 - 1691 (4 tahun)21. Sultan Ahmad II (II. Ahmed)
Bapa: Sultan I. Ibrahim
Ibu: Hasekisi Hatice Mu’azzez Sultan
Tarikh Lahir: 25 Februari 1643 M.
Tarikh Meninggal: 6 Februari 1695 M.
Tempoh Pemerintahan : 1691 - 1695 (4 tahun)22. Sultan Mustafa II
Bapa: Sultan IV. Mehmed
Ibu: Emetullah Rabia Gülnüs Sultan
Tarikh Lahir: 5 Jun 1664 M.
Tarikh Meninggal: 1 Januari 1704M.
Tempoh Pemerintahan: 1695 - 1703 (8 tahun)23. Sultan Ahmad III (III. Ahmed)
Bapa: Sultan IV. Mehmed
Ibu: Emetullah Rabia Gülnus Sultan
Tarikh Lahir: 31 Disember 1673 M.
Tarikh Meninggal: 1 Julai 1736M.
Tempoh Pemerintahan: 1703 - 1730 (27 tahun)24. Sultan Mahmud I
Bapa: Sultan II. Mustafa
Ibu: Saliha Sebkati Sultan
Tarikh Lahir: 2 Ogos 1696 M.
Tarikh Meninggal: 13 Disember 1754 M.
Tempoh Pemerintahan: 1730 - 1754 (24 tahun)25. Sultan Osman III
Bapa: Sultan II. Mustafa
Ibu: Sehsüvar Valide Sultan
Tarikh Lahir: 2 Januari 1699 M.
Tarikh Meninggal: 30 Oktober 1757 M.
Tempoh Pemerintahan: 1754 - 1757 (3 tahun)26. Sultan Mustafa III
Bapa: Sultan III. Ahmed
Ibu: Emine Mihrisah Sultan
Tarikh Lahir: 28 Januari 1717 M.
Tarikh Meninggal: 21 Januari 1774 M.
Tempoh Pemerintahan: 1757 - 1774 (17 tahun)27. Sultan Abdülhamid I
Bapa: Sultan III. Ahmed
Ibu: Rabi’a Sermi Sultan
Tarikh Lahir: 20 Mac 1725 M.
Tarikh Meninggal: 7 April 1789 M.
Tempoh Pemerintahan: 1774 - 1789 (15 tahun)28. Sultan Selim III
Bapa: Sultan III. Mustafa
Ibu: Mihrisah Sultan
Tarikh Lahir: 24 Disember 1761 M.
Tarikh Meninggal: 28 Julai 1808 M.
Tempoh Pemerintahan: 1789 - 1807 (18 tahun)29. Sultan Mustafa IV
Bapa: Sultan I. Abdülhamid
Ibu: Ayse Sineperver Valide Sultan
Tarikh Lahir: 8 September 1779M.
Tarikh Meninggal: 16 November 1808 M.
Tempoh Pemerintahan: 1807 - 1808 (1tahun)30. Sultan Mahmud II
Bapa: Sultan I. Abdülhamid
Ibu: Naks-i Dil Valide Sultan
Tarikh Lahir: 20 Julai 1785 M.
Tarikh Meninggal: 30 Jun 1839 M.
Tempoh Pemerintahan: 1808 - 1839 (31 tahun)31. Sultan Abdul Majid (Abdülmecid)
Bapa: Sultan II. Mahmud
Ibu: Bezm-i Alem Valide Sultan
Tarikh Lahir: 25 April 1823 M.
Tarikh Meninggal: 25 Jun 1861 M.
Tempoh Pemerintahan: 1839 - 1861 (21 tahun)32. Sultan Abdülaziz
Bapa: Sultan II. Mahmud
Ibu: Pertev-niyal Valide Sultan
Tarikh Lahir: 9 Februari 1830 M.
Tarikh Meninggal: 4 Jun 1876 M.
Tempoh Pemerintahan: 1861 - 1876 (15 tahun)33. Sultan Murad V
Bapa: Sultan I. Abdülmecid
Ibu: Sevket-efza Valide Sultan
Tarikh Lahir: 21 September 1840 M.
Tarikh Meninggal: 29 Ogos 1904 M.
Tempoh Pemerintahan: in 1876 (93 hari)34. Sultan Abdul Hamid II (II. Abdülhamid Han)
Bapa: Sultan I. Abdülmecid
Ibu: Tir-i Müjgan Kadınefendi
Tarikh Lahir: 21 September 1842 M.
Tarikh Meninggal: 10 Februari 1918 M.
Tempoh Pemerintahan: 1876 - 1909 (33 tahun)35. Sultan Muhammad V (V. Mehmed Reşad)
Bapa: Sultan I. Abdülmecid
Ibu: Gülcemal Kadınefendi
Tarikh Lahir: 2 November 1844 M.
Tarikh Meninggal: 3 Julai 1918 M.
Tempoh Pemerintahan: 1909 - 1918 (9 tahun)36. Sultan Muhammad VI (VI. Mehmed Vahidüddin)
Bapa: Sultan I. Abdülmecid
Ibu: Gülistü Kadınefendi
Tarikh Lahir: 2 Februari 1861 M.
Tarikh Meninggal: 15 Mei 1926 M.
Tempoh Pemerintahan: 1918 - 1922 (4 tahun)


No comments: