Monday, April 06, 2009

5 Daya Kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih

Kekuatan Keperibadian Al-Fatih (Personal Strenght)

 • 1. Penegasan Misi (Mission Statement) : Daya Saring
  "Luar biasa pada keghairahannya terhadap misi Constantinople serta luar biasa pada Syariatullah dan Sunnatullah yang dijunjungnya atas nama TAQWA.".

 • 2. Pembinaan Karakter (Character Building) : Daya Pimpin
  "Luar biasa pada ketinggian akhlaq dan ilmunya".
  Tiada seorang antara tentera baginda pernah meninggalkan solat fardhu sejak baligh! Malah, sebahagian daripada mereka tidak pernah meninggalkan solat rawatib sejak baligh dan bagindalah yang tidak pernah meninggalkan solat fardhu, Solat Sunat Rawatib dan Solat Tahajjud sejak baligh. Inilah latihan pembinaan karakter baginda sebagai pemimpin terbaik.


 • 3. Pengendalian Diri (Self Controlling) : Daya Tahan
  "Luar biasa pada penguasaan kemahiran memerintah, penguasaan bahasa dan strategi peperangan".

  + Integiriti
  + Komitmen kepada hukum syarak semasa turun dimedan.
  + Halal dan haram.
  + Efisyensi rekod dan pengurusan.
  + Penggunaan segala skil komunikasi.
  + Mencerakin alatan Teknologi semasa.
  + Kombinasi antara Syariat dan Sains.
Sultan Muhamamad al-Fatih mengkaji aspek ketenteraan, aspek politik dan sosial Constantinople. Beliau mengetahui serba serbi tentang kekuatan dan kelemahan kota yang bakal ditundukkan itu lantas bertindak selaras dengannya. Malah bukan sahaja beliau yang hebat, tentera-tenteranya juga sama tinggi.

Kekuatan Sosial Generasi Al-Fatih (Social Strenght)

 • 4. Jaringan Strategik (Strategic Colaboration) : Daya Saing
  "Mempunyai tentera yang sebaik-baik tentera yang terlatih bukan sahaja dari segi kekuatan fizikal dan strategi dalam perperangan, malah dari segi spritualnya melalui istiqamah terhadap ibadah tahajjud ".

 • 5. Tindakan Bersepadu (Total Action) : Daya Juang
  "Bertindak melalui kesempurnaan usaha dalam melengkapi syarat kemenangan. semangat juang yang tinggi menzahirkan kaedah teknik perperangan yang tidak pernah terfikir oleh mana-mana tentera sebelumnya untuk melakukannya. Baginda menyarankan idea luar biasanya supaya membawa kapal-kapal itu masuk ke perairan Tanjung Emas melalui jalan darat!

1 comment:

zuerra_82 said...

mohon sebagai sumber rujukan tugasan.:-)